เกี่ยวกับเวิร์กช็อปของเรา:

... วิธีการทำงานของเรา ...

เราเข้าใจนักประดิษฐ์ทุกท่านและพนักงานของเราทุกคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด! ดังนั้นเราจึงเข้าใจในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกๆ คนในฟาร์มของเราในฐานะกลุ่มที่เน้นการทำงานเป็นทีม

                              เราเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ร่วมกันจะก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

 สำหรับการพัฒนาต้นแบบ เรานำเสนอการเข้าถึงยังพื้นที่ดังต่อไปนี้: