ทุกคนมีความคิด

ทุกคนมีความคิด

ยิ่งมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้นและครอบคลุมทำให้เกิดผลมากขึ้นเท่านั้น คำกล่าวนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะสำหรับการออกแบบ

การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่โครงการดังกล่าวจะล้มเหลวในช่วงดำเนินการสำหรับการตัดสินใจลงทุนล่วงหน้า

 

การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ  ผลิตภัณฑ์ด้านต้นทุนที่สูงสุด - หลังการวิจัยและพัฒนา

วิสัยทัศน์และความเป็นจริง

วิสัยทัศน์และความเป็นจริง

จวบจนถึงปัจจุบัน ยังมีการเสาะแสวงหาสภาพแวดล้อมที่มีการรวมเอาวิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยีและการผลิตไว้ในที่เดียว ซึ่งก็เสียเปล่า การทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร ดังนั้น การแลกเปลี่ยนระหว่างการวิจัย การพัฒนาและการผลิตถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ พื้นฐานดั้งเดิม โดยมีข้อเสียมากมายสำหรับโรงงานผลิตและผู้ใช้ขั้นปลาย 

และนั่นคือ สิ่งที่ฟาร์มจะเปลี่ยนแปลง 

เรามุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของเราในภูมิภาคชลบุรี - ไทยในการจัดตั้ง "Silcon Valley" สำหรับนวัตกรรมในด้านพลังงานน้ำ ก๊าซและการเคลื่อนย้าย

ความท้าทาย

เรามีนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้และทักษะพิเศษ พร้อมโอกาสในการพัฒนาความคิดของพวกเขา ในการสร้างผลงาน 

เราตระหนักถึงความฝันของคุณ ด้วยการเข้าถึงที่ไม่จำกัด ณ โรงงานที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันของเราสำหรับงานโลหะ งานพลาสติก และงานไม้ รวมถึง

เทคโนโลยีการวาดภาพแบบ 3 มิติ เรานำเสนอให้โอกาสนักประดิษฐ์ทุกท่านย้อนกลับไปสู่หนึ่งในแมทชีนพาร์กที่ทันสมัยที่สุดในโลก สำหรับการผลิตแต่ละชิ้นส่วน

หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จสิ้น เราจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ตลาด การแนะนำผลิตภัณฑ์และการทำตลาดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี