นาฬิการะบบแรงโน้มถ่วง

ภายใต้วิถีของโครงการนาฬิการะบบแรงโน้มถ่วงของเรา เราได้พัฒนาโซลูชันระบบกระจายพลังงาน  เราทำงานร่วมกับพลังงานที่มีความเป็นไปได้ (เทียบได้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ที่มีการเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำ) และอื่นๆ การชาร์จไฟระบบสามารถเกิดขึ้นได้จากกำลังกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

แนวคิดในการพัฒนามีการคาดการณ์ถึงการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์กับ 3 หน้าที่ที่แตกต่างกัน:

  • การให้ความสว่าง
  • การชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • การผลิตแก๊สที่สามารถเผาไหม้ได้สำหรับการปรุงอาหาร 

ด้วยเหตุนี้ นาฬิการะบบแรงโน้มถ่วงจึงช่วยให้เกิดการจัดหาแบบแยกจากศูนย์ของทั้งสามฟังก์ชันพื้นฐานซึ่งตลาดเป้าหมายก็คือ พื้นที่ห่างไกลและในประเทศกำลังพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวแรกมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร