รถพลังงานไฟฟ้า

เราพัฒนายานยนต์พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ที่นี่ เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับระบบขับเคลื่อนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและสุดล้ำนำสมัย ซึ่งเป็นระบบที่เหนือกว่าระบบขับเคลื่อนใดๆ ที่มีอยู่ในตลาดพร้อมระยะการเดินทางที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องชาร์จไฟ 

นอกเหนือจากเทคโนโลยีการจัดเก็บที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เรายังมีระบบเพิ่มเติมสำหรับการชาร์จแบบเร่งด่วนและจะมีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ขณะที่รุ่นยานยนต์พร้อมการออกแบบที่หลากหลาย รถแนวความคิดในอนาคตที่สมบูรณ์และยานยนต์ต้นแบบมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร