รถจักรยานยนต์สามล้อ

เราพัฒนารถจักรยานยนต์สามล้อพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ที่นี่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับระบบขับเคลื่อนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมสุดล้ำซึ่งเป็นระบบที่เหนือกว่าระบบขับเคลื่อนใดๆ ที่มีอยู่ในตลาดในแง่ของระยะการเดินทางที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องชาร์จไฟ 

นอกเหนือจากเทคโนโลยีการจัดเก็บที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เรายังมีระบบเพิ่มเติมสำหรับการชาร์จแบบเร่งด่วนและจะมีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ขณะที่รุ่นรถจักรยานยนต์สามล้อพร้อมการออกแบบที่หลากหลาย รถแนวความคิดในอนาคตที่สมบูรณ์และรถต้นแบบมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร