การบำบัดน้ำเสีย

เราทำการวิจัยความเป็นไปได้ของการบำบัดน้ำเสียและการจัดหาน้ำดื่ม 

เทคโนโลยีสำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลและจากมหาสมุทรรวมถึงเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียถือเป็นหัวใจของงานวิจัยที่นี่ แนวคิดด้านเทคโนโลยีขั้นต้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร