รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เราพัฒนารถจักรยานยนต์พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับระบบขับเคลื่อนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมอันล้ำสมัยซึ่งเหนือกว่าระบบขับเคลื่อนใดๆ ที่มีอยู่ในตลาดในแง่ของระยะการเดินทางที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟ 

นอกเหนือจากเทคโนโลยีการจัดเก็บที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เรายังมีระบบเพิ่มเติมสำหรับการชาร์จแบบเร่งด่วนและจะมีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ขณะที่รุ่นรถจักรยานยนต์พร้อมการออกแบบที่หลากหลาย รถแนวความคิดในอนาคตที่สมบูรณ์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิทธิบัตร