เปิดตัวผลิตภัณฑ์

... ก่อนและหลังการสร้างต้นแบบ ...

การสร้างต้นแบบของคุณเป็นจุดเน้นของเรา เราดูแลเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศและวิเคราะห์โดยทีมงานเฉพาะด้านหัวข้อที่เกี่ยวกับตลาดสำหรับการตลาดที่ประสบความสำเร็จในภายหลัง