Innovations-Workshops

01

การออกแบบและเทคนิคการวาดภาพแบบ 3 มิติ

... สถานที่ที่จะเป็นแหล่งนำไอเดียออกมา ...

ในพื้นที่พิเศษสำหรับการก่อสร้างและเทคโนโลยีการวาดภาพแบบ 3 มิติของเรา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ที่ทันสมัยที่สุด สำหรับเทคโนโลยีการวาดภาพแบบ CAD มีให้ท่านเลือกใช้งานได้ตามความประสงค์

ท่านยังมีโอกาสในการออกแบบและวางแผนรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมดของส่วนประกอบของท่านสำหรับการประมวลผลวัสดุ ระดับสูงสุดได้ในภายหลัง  หลังจากนั้น โปรแกรมสามารถโหลดลงในเครื่องจักรสำหรับการผลิตได้โดยตรง อีกหนึ่งวิธีก็คือ งานพิมพ์สามารถส่งไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับการพิมพ์โลหะและพลาสติก

ในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการวาดภาพแบบ 3 มิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและวิศวกรฝ่ายออกแบบสามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้

02

เวิร์กช็อปงานโลหะ

... สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยประกายไฟ...

เวิร์กช็อปงานโลหะของเรามาพร้อมอุปกรณ์ครบครันสำหรับการแปรรูปวัสดุโลหะทั้งหมด ท่านสามารถเลือก

ระหว่างเครื่องมือที่ใช้มือควบคุมแบบสมบูรณ์และเครื่องขนาดเล็กสำหรับ

 • การเจาะ การบด
 • การกัด การกำจัดขอบ

เลือกหรือกำหนดใช้พื้นที่การทำงานสำหรับแผ่นงานโลหะ (การกด การเจาะรู การเฉือน การดัด การยืด) ซึ่งเวิร์กช็อปประกอบด้วย

 • เครื่องเชื่อม
 • เครื่องกลึง CNC
 • เครื่องกัดเซาะเนื้อโลหะ
 • เครื่องกัดโลหะ
 • เครื่องทำเกลียว
 • เครื่องลำเลียง
 • เครื่องขัด

ยังสามารถสร้างชิ้นงานโลหะได้ในรูปแบบการพิมพ์แบบ 3 มิติโดยมีบูธสีให้บริการสำหรับงานเคลือบ

03

เวิร์กช็อปงานไม้

... สถานที่สำหรับการวางแผน ...

ในเวิร์กช็อปงานไม้ จะมีการใช้ไม้เป็นวัสดุในการเตรียมแม่พิมพ์หรือสร้างแม่แบบชิ้นงานเริ่มต้น

นอกเหนือจากเครื่องมือสำหรับงานฝีมือทั้งหมดสำหรับการ

 • กด
 • ไสกบ
 • ทุบ
 • เจาะ
 • ขันสกรู และ
 • การเจาะ

สำหรับการเตรียมชิ้นงานอื่นๆ

 • เครื่องเลื่อยขนาดใหญ่
 • เครื่องคว้านเชิงกล และ
 • เครื่องขัด

 

พร้อมให้บริการ

 

 

04

การแปรรูปพลาสติก

... สถานที่ซึ่งพลาสติกได้รับการรังสรรค์...

จะมีการใช้พลาสติกในการทำงานภายในพื้นที่นี้ โดยจะมีการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่นี่

 

เครื่องแปรรูปพลาสติกสำหรับมืออาชีพที่หลากหลายช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานจากเม็ดพลาสติก

 • กระบวนการฉีดพลาสติก
 • กระบวนการอัดผ่าน 
 • การขึ้นรูปแบบหมุน

 

พร้อมให้เลือก

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับงานประเภทนี้สามารถทำในเวิร์กช็อปงานโลหะที่เชื่อมต่อกันได้ อกจากนี้แล้วพลาสติกยังสามารถเชื่อมและต่อเข้าด้วยกันได้ รวมทั้งยังให้บริการระบบการเคลือบพลาสติกในพื้นที่นี้ด้วย