– – รายละเอียดตามมาตรา 5 ของ TMG: –

 

 

Save the Planet ASIA HOLDING LTD.

เลขที่ 211/12 หมู่ 6
ตำบลบางสเร่ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี - 20250
ประเทศไทย

 

 • ดทเลฟ โดฮ์เมน 

  กรรมการผู้จัดการ

 • เลขทะเบียน: 

  205 5660 36 267

 • หมายเลขโทรศัพท์ 

  +66 33 048 339

  อีเมล 

  support@save-the-planet.asia


 • ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา 

  ตามมาตรา 7วรรค 1 ของTMG เราในฐานะผู้ให้บริการมีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของเราบนเว็บไซด์ภายใต้หลักกฏหมายทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 8 ถึง 10 ของ TMG เราในฐานะผู้ให้บริการไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเฝ้าระวังข้อมูลแปลกปลอมที่ถูกส่งต่อหรือเก็บบันทึก หรือตรวจสอบสถานการณ์ที่มีข้อบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ภาระหน้าที่ในการลบหรือปิดกั้นการใช้ข้อมูลภายใต้หลักกฏหมายทั่วไปยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามความรับผิดในเรื่องนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ทราบถึงการละเมิดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เมื่อมีการแจ้งกาการละเมิดกฏหมาย เราจะทําการลบเนื้อหานั้นออกทันที

  ความรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยง 

  ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหา ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันเนื้อหาของบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการหรือผู้ดําเนินเว็บไซต์นั้นต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของตัวเองที่ถูกเชื่อมโยงเสมอ ในขณะที่เชื่อมโยงเราจะตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงว่ามีสิ่งใดที่ละเมิดกฏหมายหรือไม่ เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจะถูกทําให้หายไปในขณะที่ทําการเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม การควบคุมเนื้อหาอย่างถาวรของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงย่อมไม่สมเหตุสมผลถ้าปราศจากข้อบ่งชี้ถึงการละเมิดกฏหมาย เมื่อมีการแจ้งการละเมิดกฏหมาย เราจะทําการลบลิงก์นั้นทิ้งทันที

   

  ลิขสิทธิ์ 

  เนื้อหาและผลงานที่สร้างขึ้นในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมันนี ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าในรูปแบบใดที่นอกเหนือไปจากขอบเขตของกฏหมายลิขสิทธิ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการดาวน์โหลดหรือทําสําเนาไปใช้ส่วนตัวโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ เราเคารพลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเท่าที่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของเว็บไซต์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะทําสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นเนื้อหาของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามหากท่านสังเกตุว่ามีเนื้อหาใด ๆที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้เราทราบ ถ้าเราพบว่ามีการละเมิดกฏหมายจริง เราจะทําการลบเนื้อหานั้นทิ้งทันที

  ที่มา: Disclaimer eRecht24

 •  


 • ออกแบบเว็บไซต์ภาพยนตร์ + ดีไซน์

  Save the Planet ASIA
  การตลาดและการสื่อสาร