รถพลังงานไฟฟ้า

เนื่องด้วยการจราจรบนท้องถนนในทุกวันนี้ต่างก็ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา  

                                                                                                                                                             เราเชื่อว่า นี่คือ หน้าที่ของเราในการประดิษฐ์ พัฒนาและสร้างแนวคิดที่มีนวัตกรรมในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรองรับยุคการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เรานำเสนอรถพลังงานไฟฟ้าสำหรับทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น 

  • รถยนต์
  • รถกะบะ
  • รถประจำทาง
  • รถจักรยานยนต์ 3 ล้อหรือ
  • รถจักรยานยนต์

     ด้วยรถพลังงานไฟฟ้าของเรา รับรองได้ว่า คุณจะไม่มีการปล่อยมลพิษบนท้องถนนเป็นที่เแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์...