– – ภายใต้หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DSGVO) –

 

 

ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

Save the Planet ASIA Holding Ltd.
Nanphanarak Pratubchang
เลขที่ 211/12 หมู่ 6
ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี - 20250

ประเทศไทย

 

 

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขอบเขต และจุดประสงค์ของบริษัทในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล

กรอบทางกฏหมาย สําหรับการคุ้มครองข้อมูลนี้ประกอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธรัฐ (BDSG) และกฎหมายสื่อโทรคมนาคม (TMG)

 

 

การเก็บข้อมูลทั่วไป

ทุกครั้งที่มีการเข้าเยี่ยมชมสินค้าและบริการของเรา ทางเรา หรือไม่ก็ผู้ให้เช่าพื้นที่การใช้งานในอินเตอร์เน็ต จะทําการเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านี้ หรือที่เรียกว่าแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ Server-Logfiles เป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่สามารถนําไปใช้เพื่อเชื่อมโยงไปถึงตัวคุณได้

ข้อมูลที่เราจัดเก็บประกอบด้วย ชื่อของเวบไซด์ ไฟล์ วันที่ ขนาดข้อมูล เวบเบราว์เซอร์ รุ่นของเวบเบราว์เซอร์ ระบบปฎิบัติการ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ที่เรียกว่า Reiferer-URL (เวบไซด์ที่ท่านใช้เข้ามาเยี่ยมชมบริการของเรา) ที่อยู่-IP เป็นต้น

ปราศจากข้อมูลเหล่านี้ เราจะไม่สามารถส่งและแสดงเนื้อหาของเว็บไซด์บางส่วนได้ด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้เราใช้ข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการของเรารวมทั้งเทคโนโลยี เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบไฟล์บันทึก Log-Files ในภายหลัง หากเราสงสัยว่ามีการใช้สินค้าและบริการของเราไปในทางที่ละเมิดกฎหมาย

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นิยาม: ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน เป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลได้

ข้อมูลที่จัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งที่อยู่อีเมล รวมไปถึง ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก การเป็นสมาชิก และ รสนิยม รวมทั้งเว็บไซด์ที่เข้าไปเยี่ยมชม

ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรวบรวม ใช้งาน และในกรณีที่จําเป็นส่งต่อข้อมูล ก็ต่อเมื่อกฏหมายอนุญาติอย่างชัดเจน หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ให้ทําการเก็บรวบรวม ใช้งาน และส่งต่อข้อมูลได้

การลงทะเบียนกับเว็บไซด์ของเรา

หากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซด์เราเพื่อเข้าใช้บริการส่วนบุคคล เราจะทําการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เป็นต้นว่า ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับคุณ

การลงทะเบียนจะทําให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่สงวนไว้สําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับเราแล้วเท่านั้น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเราสามารถขอให้เปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งข้อมูลที่ให้ไว้กับเราตอนลงทะเบียนได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างแน่นอนว่ามีข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราได้ทําการเก็บบันทึกเอาไว้ต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นเราจะทําการแก้ไขหรือลบข้อมูลตามที่คุณร้องขอมา ภายใต้เงื่อนไขว่าการทําเช่นนั้นจะไม่ขัดกับข้อผูกมัดทางกฏหมายในการเก็บรักษาข้อมูล หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะขอให้มีการแก้ไขหรือลบข้อมูล โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

จดหมายข่าว

หากคุณบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อการนี้โดยเฉพาะ หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการจดหมายข่าวหรือการลงทะเบียนบอกรับเป็นสมาชิก เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามเป็นอันขาด

 ในการบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวคุณจําเป็นต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง (แท้จริง) เราจะทําการเก็บบันทึกที่อยู่-IP ที่คุณใช้ในการลงทะเบียนบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าว รวมทั้งวันที่ที่คุณสั่งจดหมายข่าว เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ในกรณีที่มีผู้แอบนําที่อยู่อีเมลของผู้อื่นมาใช้ในการลงทะเบียนบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าว ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลในทะเบียนสมาชิกจดหมายข่าวของเราไม่ได้เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สาม เราใช้กระบวนการที่เรียกว่า  Double-Opt-In  ซึ่งตรงตามกฏหมาย โดยในกระบวนการที่ว่านี้จะมีการลงบันทึกการสั่งจดหมายข่าว การส่งเมลรับรอง ตลอดจนการรับการยืนยันการลงทะเบียน

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมให้เก็บบันทึกข้อมูล ที่อยู่อีเมลและการใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อส่งจดหมายข่าว ได้ตลอดเวลา  เราเตรียมลิงก์ไว้ให้คุณใช้สําหรับถอนความยินยอมในจดหมายข่าวทุกฉบับและบนเว็บไซด์ ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถแจ้งความประสงค์เพิกถอนความยินยอมผ่านช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้

 แบบฟอร์มการติดต่อ

เวลาที่คุณติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์หรืออีเมล เราจะเก็บบันทึกรายละเอียดที่คุณให้ไว้เพื่อที่จะสามารถตอบคําถามคุณหรือตั้งคําถามตามมาได้

ความเกี่ยวข้องกับบริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอก

 สินค้าและบริการต่างๆ ของเรา ประกอบด้วย เนื้อหา บริการและผลงานของผู้ให้บริการรายอื่น ตัวอย่างเช่น Google-Maps  YouTube วีดีโอ รวมทั้งภาพกราฟฟิกและรูปภาพจากเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียกมาแสดงบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้  การส่งผ่านที่อยู่ IP จึงเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้ให้บริการเหล่านั้น (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า ผู้ให้บริการภายนอก) ย่อมรับรู้ที่อยู่ IP ของผู้ใช้แต่ละคน

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเลือกใช้เฉพาะผู้ให้บริการภายนอกที่ต้องการที่อยู่ IP เพื่อใช้ส่งเนื้อหาเท่านั้น แต่เราไม่มีอิทธิพลต่อการที่ผู้ให้บริการภายนอกอาจจะเก็บบันทึกที่อยู่ IP เอาไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ถ้าเรารับทราบว่ามีการเก็บบันทึกที่อยู่-IP เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ของเราทราบ

คุกกี้

เวบไซด์เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ ซึ่งก็คือไฟล์ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวบเบราว์เซอร์  ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คุกกี้มีหน้าที่หลักสองประการ กล่าวคือ คุกกี้ช่วยให้เรานําพาคุณไปยังสินค้าและบริการของเราได้ง่ายขึ้น และช่วยให้เราแสดงเว็บไซด์ได้อย่างถูกต้อง เราไม่ใช้คุกกี้เพื่อลักลอบนําเข้าไวรัสหรือเพื่อเปิดโปรแกรมต่าง ๆ

ในการเข้าเยี่ยมชมสินค้าและบริการของเราผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์  กรุณาค้นหาวิธีการตั้งค่าคุกกี้ให้ปิดการใช้งานโดยตรวจสอบที่เมนู "วิธีใช้" ของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ โปรดระมัดระวังด้วยว่าการเลือกปฏิเสธคุกกี้อาจมีผลกระทบต่อคุณลักษณะการทำงานบางอย่างของเว็บไซด์  และคุณอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการของเราอย่างเต็มที่  สําหรับคุกกี้ประเภทโฆษณาออนไลน์คุณสามารถควบคุมได้โดยไปที่เว็บไซด์ http://www.aboutads.info/choices/ (สหรัฐอเมริกา) และ  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (ยุโรป)

การลดข้อมูล

ตามหลักการป้องกันข้อมูลและการลดข้อมูล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จําเป็นหรือกฏหมายอนุญาติเท่านั้น (ระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฏหมาย) ถ้าวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนไปหรือระยะเวลาการเก็บรักษาสิ้นสุดลง เราจะทําการปิดกั้นหรือลบข้อมูลนั้นทิ้งทันที

สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง แก้ไข ปิดกั้น ลบออก และโต้แย้งข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเอาไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ หรือขอแก้ไข ปิดกั้น หรือลบข้อมูลออก ข้อยกเว้น: กรณีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกกําหนดไว้เพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หรือกรณีที่ข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดทางกฎหมายในการเก็บรักษา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล เพื่อยื่นคําร้อง  (ข้อมูลการติดต่อ: ดูตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัว)

เพื่อให้การดําเนินการปิดกั้นข้อมูลเป็นไปได้ตลอดเวลา เรามีความจําเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ที่ถูกล็อคเอาไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ในกรณีที่ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลทิ้งได้ มิเช่นนั้นเราจะปิดกั้นข้อมูลไว้ตราบเท่าที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับทางกฏหมายล่าสุด รวมไปถึงกรณีการปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้ากับประสิทธิภาพการดําเนินงานใหม่ๆ หรือที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เป็นต้นว่า ประสิทธิภาพการให้บริการใหม่ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขขึ้นมาใหม่นั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าและบริการต่างๆ ของเราครั้งต่อไป